KARIERA

RECEPCJA TELEFONICZNA CALL CENTER

Opis stanowiska pracy :

 • Telefoniczna obsługa pacjentów
 • Rezerwacja i potwierdzanie wizyt
 • Doradztwo zabiegowe z zakresu stomatologii
 • Współpraca z zespołem medycznym i konsultantkami

 

Kryterium zatrudnienia :

 • Wysoki poziom kultury osobistej i empatii
 • Pracowitość
 • Szybkość uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Komunikatywny poziom języka angielskiego
 • Zorganizowanie i samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i emocji klienta
 • Dyspozycyjność

 

Oferujemy :

 • Pełny wymiar godzin pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Pracę w bardzo ambitnym i przyjaznym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenia
 • Szkolenia na każdym etapie rozwoju stanowiska
 • Praca zmianowa
 • Pakiet prywatnej opieki zdrowotnej
 • Możliwość wykonywania zabiegów medycznych w celu poznania oferty

 

 

Oferty wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres mailowy: cv@fabskin.pl

* W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę. Nie zawarcie klauzuli spowoduje usunięcie CV z naszej bazy:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Fabdent spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

 

……………., dnia ,…………..

……………………………..

imię i nazwisko; podpis

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Fabdent spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78, posiadająca numer NIP: 5222889146, REGON: 141436490, e-mail: cv@fabskin.pl

 

 

KONSULTANTKA ESTETYCZNA – RECEPCJA ESTETYCZNA

Opis stanowiska pracy :

 • opieka nad pacjentem estetycznym i stomatologicznym
 • rozliczenia zabiegowe
 • sprzedaż usług i kosmetyków
 • doradztwo zabiegowe
 • zarządzanie dokumentacją
 • bieżące zlecone zadania recepcji

 

Kryterium zatrudnienia :

 • Wysoki poziom kultury osobistej i empatii
 • Pracowitość
 • Szybkość uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Komunikatywny poziom języka angielskiego
 • Zorganizowanie i samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i emocji klienta

 

Oferujemy :

 • Pełny wymiar godzin pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Pracę w bardzo ambitnym i przyjaznym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenia 4000 – 8000 zł
 • Premie sprzedażowe
 • Możliwość wykonywania zabiegów z pełnej oferty zabiegowej Kliniki Estetycznej
 • Szkolenia na każdym etapie rozwoju stanowiska
 • Praca zmianowa
 • Prywatna opieka medyczna

 

 

Oferty wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres mailowy: cv@fabskin.pl

* W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę. Nie zawarcie klauzuli spowoduje usunięcie CV z naszej bazy:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Fabdent spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

 

……………., dnia ,…………..

……………………………..

imię i nazwisko; podpis

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Fabdent spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78, posiadająca numer NIP: 5222889146, REGON: 141436490, e-mail: cv@fabskin.pl

MARKETING SPECIALIST

Zakres obowiązków Marketing & PR Specialist :

 • Tworzenie i utrzymywanie całego wizerunku marketingowego Kliniki
 • Prowadzenie profili Mediów Społecznościowych
 • Zbieranie i przygotowanie contentu SM ( filmy / zdjęcia )
 • Współpraca z zespołem medycznym i administracyjnym w ramach tworzenia contentu marketingowego
 • Pisanie tekstów na strony internetowe, do czasopism itp.
 • Aktualizacja i prowadzenie stron www.
 • Współpraca z agencją PR tworzenie i redagowanie tekstów
 • Tworzenie kampanii marketingowych sezonowych i pomoc w tworzeniu wydarzeń Kliniki

 

Oferujemy :

 • Stabilność zatrudnienia
 • Pracę w bardzo ambitnym i przyjaznym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenia
 • Premie
 • Elastyczny czas pracy
 • Szkolenia na każdym etapie rozwoju stanowiska
 • Możliwość wykonywania zabiegów estetycznych w celu poznania oferty

 

Wymagamy od kandydata:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenia w prowadzaniu SM
 • Umiejętności pisania i redagowania tekstów
 • Zaangażowania, dyspozycyjności i elastyczności czasowej
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, zorganizowania i odpowiedzialności
 • Intensywnej pracy w celu poznania tematyki estetycznej
 • Znajomość języka angielskiego
 • Otwartości i umiejętności pracy w zespole

 

 

Oferty wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres mailowy: cv@fabskin.pl

* W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę. Nie zawarcie klauzuli spowoduje usunięcie CV z naszej bazy:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Fabdent spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

 

……………., dnia ,…………..

……………………………..

imię i nazwisko; podpis

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Fabdent spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78, posiadająca numer NIP: 5222889146, REGON: 141436490, e-mail: cv@fabskin.pl

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, zaś jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przyszłych procesów rekrutacji, przez okres dwóch lat.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest niezależna od zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. Każda tych zgód może być niezależnie od drugiej w dowolnym czasie odwołana.

Przysługuje Pani/ Panu:

a) Prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do Pani/ Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

c) Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.