Edyta Kruszewska
Financial manager

Posiada 10-cio letnie doświadczenie w obszarze finansów. Tworzy krótko i długoterminowe strategie finansowe, przygotowuje analizy i raporty rentowności usług, odpowiada za analizę i kontrolę kosztów oraz ich optymalizację, identyfikuje możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz wspomaga właścicieli i managera w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw finansowych.