Finansowanie i płatności ratalne MediRaty

Informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z zespołem naszych konsultantów lub wypełnienie bezpłatnego „Formularza Pacjenta„.

W zależności od oceny historii i zdolności kredytowej pacjenta w systemie MediRaty można sfinansować usługi o wartości od 500 zł do 50 000 zł. Spłata może być rozłożona na 6, 12, 24, 36, 48 lub 60 równych rat z możliwością wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Firma MediRaty do oceny zdolności kredytowej akceptuje każdy udokumentowany stały dochód (w tym – umowy o dzieło, zlecenia, rentę, emeryturę itd.). MediRaty ocenia zdolność kredytową pożyczkobiorcy w dostępnych źródłach informacji kredytowej, np. BIK. Gdy źródłem stałego dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, wystarcza elektroniczny wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące.

Jak wygląda procedura uzyskania pożyczki MediRaty na zabiegi w FabSkin?

Krok 1 – upoważniony pracownik FabSkin przekazuje za Państwa zgodą kontakt do Państwa firmie MediRaty

Krok 2 – firma MediRaty przeprowadza z Państwem telefoniczną weryfikację w trakcie 10-15 minutowej rozmowy

Krok 3 – firma MediRaty przedstawia Państwu ofertę pożyczki na leczenie

Krok 4 – otrzymujecie Państwo do akceptacji umowę pożyczki

Krok 5 – po podpisaniu i sprawdzeniu umowy i ewentualnych dodatkowych dokumentów firma MediRaty przekazuje nam środki na Państwa leczenie; otrzymujecie Państwo wiadomość sms z informacją o możliwości rozpoczęcia terapii